Онлайн представяне на проект: „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности“

На 18 декември 2020 от 11 часа във Facebook и YouTube каналите на Антикорупционния фонд ще бъде представен проектът „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности“. Можете да го гледате в Facebook тук и в YouTube тук

Даниела Пенева, проектен мениджър, и Лора Георгиева и Атанас Славов, старши експерти по проекта, разговарят със Стефан Кръстев за най-важното по проекта:

Даниела Пенева:  От декември месец 2019 година екипът на Антикорупционен фонд работи по нов проект, свързан с прозрачност и отчетност на местните общини.

Проектът се финансира от Фонд Активни граждани в рамките на Финансовия механизъм на Европейската Икономическо Пространство.

Атанас Славов: Общините са онази част от властта, която e най-близо до гражданите, най-видима. Гражданите имат пряк досег, непосредствен досег до местната власт. И ако общините са това звено, което е максимално отворено, максимално прозрачно към гражданите, включва гражданите в различни видове инициативи и действия, това ще даде възможност самите граждани да се чувстват съпричастни, да се чувстват част от управлението.

Каква е целта на проекта?

Лора Георгиева: Основна цел на проекта е да се подобри системата на отчетност и интегритет на местната власт, като по този начин се създадат условия за противодействие на корупцията на местно ниво, като това стане с активното участие на самите местни общности.

Атанас Славов: Първата основна дейност беше да се направи анализ на всички онези нормативни документи, стратегически документи, които регулират отношенията в рамките на местната власт, отношенията на местната власт с гражданите, възможностите за прозрачност, отчетност, за гражданско участие.

На тази база изработихме стандарта, който предлагаме, за отчетност, за прозрачност, за интегритет на местните власти, и наръчник, който показва как стандартът би се прилагал на практика в отделните общини. Междувременно изградихме нашата партньорска мрежа с именно тези граждански активисти и журналисти, и трябва да подчертая – привлекли сме журналисти, които през годините са доказали своята независимост, част от тях са разследващи журналисти, наблюдават процесите в местната власт. Журналисти и граждански активисти по места са нашите партньори

Какво предстои да се случи в работата ви по проекта?

Лора Георгиева: Предстоят срещи с кметовете, срещи с общинските съветници, срещи в областните съвети по антикорупция, също така срещи с местните граждански общности. След провеждане на тези срещи, особено с представителите на публичната власт да адаптираме стандарта или конкретни негови части към нуждите на конкретната община, така че той да бъде наистина максимално полезен. Ние сме наясно, че не във всяка община ще може да се работи по целия спектър, който покрива стандарта. Наблюдение по спазването на стандарта, което ще се извършва по два начина: чрез работата на местните координатори и чрез онлайн инструмента за подаване на сигнали на сайта на проекта. Ще проведем застъпническа кампания с цел стандартът да бъде приет като част от местното законодателство в конкретни общини. Важно за онлайн инструмента за подаване на сигнали е, че ние ще обработваме тези и там, където наистина има нередности, има установен проблем, ще работим по линия на това тези нередности да бъдат комуникирани на общността, на публиката, и също така, да бъдат сезирани компетентните контролни институции, с оглед на последващи действия по тези нередности.

Атанас Славов: В резултат на проекта тези местни общности, с които работим, и като граждански активисти, и като журналисти, различни неформални организации – те самите ще се чувстват по-силни, по-уверени да изискват от органите, да търсят своите права, да настояват за различни промени, да имат някакви каузи в подкрепа на цялата местна общност. Проектът наистина има няколко различни измерения, но в крайна сметка цели подкрепа на тези живи местни общности да държат подотчетна местната власт.

Лора Георгиева: Има специално изграден уеб сайт на проекта, който се казва localintegrity.bg. и през сайта на фондация „Антикорупционен фонд“ може да бъде достъпен този специален сайт на проекта. На сайта на проекта се намира и самият стандарт, който сме изготвили, там сме се постарали да съберем най-важните европейски документи, които представят добрите практики в областта на отчетността и интегритета на местната власт и изобщо на публичната власт и да ти преведем, тези от тях, които не са преведени. Там има и резюме на анализа, който сме направили, а също така и разследвания на нашите местни координатори. Там ще се намира и този онлайн инструмент за подаване на сигнали, който ще може да бъде ползван от всеки гражданин, които иска да сподели нещо, което счита за нередност в неговата община

Вижте по-подробно представяне на проект „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности“ тук.

Прочетете Стандарта за отчетност и интегритет на местната власт тук.