„Създаването на зелена среда за животните в старозагорския зоопарк започна с изливането на много бетон“:

Zoo
Снимка: Венелина Попова

Ремонтът на Зоопарка в Стара Загора зацикли. И така вместо за 360 дни, както е предвидено в договора с фирмата изпълнител – „Трейс груп холд“ АД, не я ясно дали обектът ще бъде завършен и в рамките на удължения с още половин година срок.

Пред общинските съветници представител на строителната компания посочи като причини за забавяне на работата затварянето на градовете и трудното придвижване на работниците в условията на пандемия и лошите метеорологичните условия през зимата,

оправдания абсолютно несъстоятелни.

Първо, защото голяма част от работниците са местни хора, а други, които извършвали определен обем от дейности, са били командировани в Стара Загора, тоест не им се е налагало да пътуват и да минават през КПП-тата по време на затварянето на градовете. И второ, защото зимата на 2019-2020 година беше топла, без обилни снеговалежи, заледявания и други неблагоприятни климатични условия, които биха могли да са причина за по-дълго спиране на строителните дейности. Така вместо да отвори врати за посетители през октомври тази година, официалното прерязване на лентата се отлага за лятото на идната година, ако „Трейс груп холд“ не поиска ново разсрочване. Към днешна дата никой не знае какво е прието и платено като извършени дейности и има ли протоколи, които да показват докъде е стигнало изпълнението на строителството.

Проектът за реконструкция на старозагорският зоопарк, вторият създаден в страната след софийския, се изпълнява с дългосрочен дълг, поет от „Фонд за устойчиви градове“. Общият му бюджет е 4,2 млн. лева,  от които 2,48 млн. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.  А на последната октомврийска сесия общинските съветници

гласуваха удължаването на срока за усвояване на дългосрочния общински дълг.

Не по-малко важно от срока за изпълнението на един проект е неговото качеството– като замисъл и изпълнение. За изработването на инвестиционния проект община Стара Загора не организира търг, а използва възможностите на закона за договаряне по процедура без обявление и го възложи на фирмата „Архитект Киряков“ ООД през юли 2016 година срещу 58 хиляди лева без ДДС заедно с авторския надзор.

Защо общината избра тъкмо фирмата на доскорошния председател на Регионалната колегия на Камарата на архитектите в България и дали като възложител е имала изисквания проектантът да отговаря на определени условия, нямаше от кого да разберем.

Защото връзка с главния архитект на Стара Загора Виктория Грозева не можахме да осъществим нито по телефон, нито директно, след като приемните дни на администрацията на кмета Живко Тодоров бяха отменени с негова заповед като анти Covid мярка.

Идейният проект на Петър Киряков е минал през Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ), но това е една напълно формално процедура, коментират негови колеги архитекти. Представа затова как изглежда проектът може да се добие от визуализацията му. Според професора от Тракийския университет Иван Върляков – общински съветник от БСП – първото нещо, което се набива в очи е огромното количество бетон и използвания тромав квадратен метален профил, а то и друго кой знае какво не може да се види от досегашната дейност на строителя. Иначе идеята на реконструкцията е да подобри състоянието на Зоопарка в съответствие със стандартите за отглеждане на животни, да повиши привлекателността му за посетители и да го превърне в предпочитано място за отдих на старозагорци. Създаден е през 1957 на площ от 70 декара, а през годините тук са събрани над 400 животни от 80 вида. Зоопаркът е публична общинска собственост, а от 2014 година има и статут на спасителен център по смисъла на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна.

Очакванията са след реализацията на проекта на архитект Петър Киряков, Зоопаркът да стане по-зелен и по-атрактивен, достъпен за хората (и като архитектурна среда) и привлекателен за туристите и гостите на града. На територията му ще бъде изграден научно-образователен център и ще бъде отделено място за развъждане на застрашени видове, поне такива са предварителните анонси.

Снимка: Венелина Попова

Преди да започне ремонтът, доктор Радослав Михайлов-директор на Зоопарка беше посочил пред една старозагорска медия, че целта му е да се намали максимално бетонът и питомците да бъдат в естествена средаДнес, когато вече е минало повече от година от първата копка,  директорът – също като професор Върляков, посочва факта, че

че в основите е излято огромно количество бетон: “Вярно, няма да се вижда, но за мен беше излишно, струва скъпо, а това не е основната концепция“.  

Доктор Михайлов е учуден, че корекция не е поискана и от строителя. Той изчаква строително-монтажните дейности да напреднат още малко, за да оцени клетките и като функционалност, но още отсега прогнозира, че те ще бъдат трудни за обслужване. Посочва, че птичите е трябвало да бъдат изградени по друг начин – не така високи, но без достатъчно пространство, което ще затруднява птиците, но няма да улеснява хората. Обърна внимание и на дървените обшивки на клетките, което ги прави лесни за прегризване – и отвън, и отвътре, по-неустойчиви за нападение и бягство, а и дървото старее много и бързо. Но както отбелязва сам, решенията са на проектанта и конструктора и той просто трябва да се съобрази с тях.

Снимка: Венелина Попова

А някога е правил сам и без проекти всичко, за да се чувстват животните по-добре и по-спокойни.

Преди години на Зоопарка са били предадени още 60 декара за разширяване на терена за местообитание на мечките, но до реализацията на идеята така и не се стигнало.

Най-трудно преживяват ремонта, разбира се, животните. Малка част от тях са преместените в зоопарковете в Хасково, Пазарджик и Добрич, но това е свързано със стрес, особено за по-възрастните екземпляри като 16 годишния ягуар или 12-13 годишните лъвове, обяснява доктор Михайлов. По-голямата част от обитателите са оставени тук и ги прехвърлят в свободни клетки, когато техните започнат да се изграждат наново или да се ремонтират. С този темп обаче те ще трябва да прекарат още една зима при извънредни обстоятелства.

Снимка: Венелина Попова

Изпълнението на този пореден проект за милиони в Стара Загора отново повдига въпроси като този

как се харчат бюджетни и европейски средства и за обществената търпимост към безконтролното им пилеене, за шуробаджанащината и печеленето на обществените поръчки от фирми, свързани с олигарсите или приближени до властта.

Както и за нарушаването или заобикалянето на закона тъкмо от тези, които са задължени да го прилагатПодобен е и случаят със старозагорския зоопарк. Защото той се намира в парк „Митрополит Методий Кусев“, който и до днес е без Подробен устройствен план (ПУП). Това означава, че всички застроени площи на територията му, в това число и Зоопаркът, не са урегулирани поземлени имоти. По мнението на експерти такива проекти са изпълнени без законна устройствена основа и затова са най-малкото некоректни.

Най-добрият критерий за оценка на един проект, коментира пред За истината професор Иван Върляков,

е с публични средства той да бъде изпълнен по-качествено, отколкото с частна инвестиция.

Отговаря ли на този критерий старозагорският зоопарк, ще може да прецени всеки един от жителите и гостите на града. Ако нямат база за сравнение, могат да разгледат виртуално различни зоопаркове в света и да видят в каква среда – естествена и архитектурна обитават животните там. Но преди това ремонтът тук трябва да бъде завършен, а контролните органи да преценят дали строителните дейности са изпълнени по незаконен или некоректен начин. И съответно дали трябва или не да бъде санкционирана Общината като възложител на проекта и получател на 2,4 млн. лв. европейско финансиране.

 

Вижте още на сайта За истината.