Екип на АКФ се срещна с граждани и представители на местната власт в Русе

На 7 и 8 октомври представители на Антикорупционния фонд (АКФ) бяха в Русе за първата среща с граждани и представители на местните власти в рамките на проекта „Прозрачност и отчетност на местната власт“ .

На 7 октомври Даниела Пенева, Лора Георгиева и София Желева от екипа на АКФ представиха Стандарта за отчетност и интегритет на местно ниво на кмета на Русе, Пенчо Милков, и служители в общинската администрация. На срещата бяха обсъдени добрите практики, включени в Стандарта, които позволяват по-засилено гражданско участие във взимането на важни за общността решения и граждански контрол на  действията на общинската администрация във всички етапи от работата ѝ.

Кметът на Русе представи усилията на своя екип за въвеждане на по-голяма отчетност в работата на общинската администрация до този момент. Г-н Милков заяви готовност да предложи на Общинския съвет в Русе да приеме Стандарта като етичен кодекс, който да се прилага от служителите на общината и членовете на Общинския съвет.

На 8-ми октомври екипът на АКФ организира и публична дискусия на тема „Прозрачност и отчетност на местните власти“, в която взеха участие граждани на Русе и представители на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.

В рамките на дискусията се обсъдиха възможностите за активен граждански контрол и мониторинг върху работата на общината. Обсъдиха се и конкретни препоръки за подобряване на предприетите инициативи от местната власт в Русе. На срещата присъстваха и представители на Община Разград, които пожелаха да се включат в инициативата, като започнат процес по приемане и прилагане на Стандарта.