„Опасно за живота“ – как се печелят и изпълняват обществени поръчки за саниране в Силистра

 Разследване от Димитър Пецов, “За истината”

Сигурно си спомняте сатиричния български филм от 1978 г. „Топло“? В сюжета му група майстори се споразумяват със живеещите в един блок да им рекарат парно и така започват неволите, сполетели обитателите на блока. Нещо подобно се случва и с един от блоковете, включен в програмата за енергийна ефективност в Силистра.

Проектът „Енергийна ефективност за чист въздух в град Силистра по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, чиято обща стойност е 1 609 217.07, включва изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на  6 многофамилни жилищни сгради. Обществената поръчка с такъв предмет е стартирана от Община Силистра през декември 2018 г. и завършена през средата на 2019 г. На откритата процедура се явяват 21 фирми-участници, една част от които местни. Чрез нея се разпределят за изпълнение на 4 фирми 6 блока по няколко улици в Силистра: по улица „Симеон Велики“ са Блок 4, Блок 6, Блок 8 и Блок 15, по ул.“Христо Ботев“ Блок 6 и по ул.“Добрич“ Блок.35.

Малкият Блок 6 по ул. „Симеон Велики“, със застроена площ от 271 кв. м. и разгъната застроена площ от 1 112 кв.м. е възложен за изпълнение на фирма, собственст на общински съветник. Става дума за зам.председателя на Общинския съвет в Силистра Иванка Ташева (АБВ). Тя се занимава отдавна с тази дейност и печели поръчки по подобни проекти. Фирмата „Галакси строй“ е регистрирана на името на сина и.

Но двата най-големи обекта – Блок 4 на улица „Симеон Велики“, със застроена площ 364 м2 и разгъната застроена площ 2 592 м2 и Блок 35 на улица „Добрич“, със застроена площ 406 кв. м. и разгъната застроена площ от 2 249 кв.м. са възложени на фирмата „Дръстър инженеринг“ ЕООД с управител Димитър Недялков. Фирмата е създадена през 2018 г., когато е обявена и поръчката, и е регистрирана на името на баща му Атанас Недялков, но се превръща в основен изпълнител по проекти за строителство на територията на общината. Димитър Недялков не заема позиции във властта, но е близък приятел на областния координатор и депутат на ГЕРБ Тодор Стаматов Тодоров, който му е кръстник. За местните избори през 2019 г. Димитър Недялков и съпругата му Мария Недялкова открито подкрепят в социалните мрежи кандидатурата на Елица Тодорова – съпруга на Тодор Тодоров – за общински съветник. И има защо. След местните избори Мария Недялкова е назначена за заместник кмет „Хуманитарни дейности“ в общината, а съответно съпругът продължава все така ударно да печели поръчки. Във въпросната поръчка новосъздадената „Дръстър инженеринг“ е спечелила най-висока комплексна оценка 100 и за друг голям обект – блокът на ул.Христо Ботев № 6, но поради ограничението на чл.46 ал. 5 на ЗОП, за максимално възможно изпълнение от един участник само на два обекта, не е допусната до класиране. Така се дава възможност на  софийската фирма „Килтекс“ ЕООД да спечели изпълнението на обекта за 269 100 лв. с ДДС. Друга фирма, която успява да спечели два обекта е „Сетатех“, но цената за изпълнението и за двата обекта е общо 260 000 лв.с ДДС.

Покривът на блока, покрит с червени ламаринени листове върху старите летви
Снишмка: Димитър Пецов

Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от кандидата или участника „да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, в случай че изискването не се използва като показател за оценка на офертите;“

Един от отстранените участници, който е декласиран от Кмета на Силистра в състезанието за обекта на ул.“Симеон Велики“ 4, спечелен от „Дръстър инженеринг“, фирмата „Задгранично строителство“ ООД, обжалва отстраняването си от поръчката пред Комисията за защита на конкуренцията. Фирмата е отстранена, защото не доказала по документи, че отговаря на критериите на поръчката и не разполага с персонал  и екип от специалисти за извършване строителството. Затова пък Възложителят-Кметът на Община Силистра, приел по документи, че „Дръстър инженеринг“ напълно отговаряла на критериите и условията. КЗК също приема по документи, че няма нарушение в отстраняването на „Задгранично строителство“ ООД и не е проявено целенасочено дискриминативно отношение към нея от страна на Възложителя кмета и отхвърля жалбата като неоснователна. Така изпълнението на поръчката остава на доказания по документи персонал  на „Дръстър инженеринг“.

Решението на КЗК може да бъде прочетено тук

Поръчката предвижда въвеждане на мерки за повишаване енергийната ефективност на включените в проекта сгради, като смяна на дограмата, поставяне на топлоизолация на стените, ремонт на покривите и др., с цел достигане клас на енерго потребелние „С“.

Работата по строително монтажните работи по проекта започва през октомври 2020 г.  и трябва да 90 дни, но в Блок 4 се забавя заради проблемисъс строителното разрешение, разказват живеещите там. Впоследствие започват и перипетиите при изпълнението. Изпълнителят започва да ремонтира и санира сградата отдолу-нагоре, а не от покрива надолу. Това прави впечатление и поражда съмнение у собствениците, и те започват спорове с него за ремонт на покрива.

Ценово предложение за ремонт, одобрено в поръчката, където се описват дейностите за топлоизолация и ремонт на покрива.

По договор контрол по време на изпълнението може да прави упълномощен представител на сдружението на собствениците, кметът и фирма консултант. Изпълнителят им казал, че в изпълнението за цената от 249 хил.лв. (299 хил.лв. с ДДС) по проект не влизал ремонт на покрива и смяна на керемидите, и той нямало да го направи. Започнали пазарлъци в стил баш майстора, че „парите не са достатъчно“. Упълномощеният от сдружението на собствениците да контролира изпълнението Михаил Николов твърди, че поискал да му бъде предоставена документацията по проекта, за да може да следи изпълнението и какви точно дейности са включени по  проект, но никой не му дал такива документи през цялото време и те не знаели реално какво е предвидено като дейности.

Според описанието, дадено от Възложителя в документацията, публикувана в Сайта на Община Силистра покривът на сградата е скатен, студен тип, с дървена покривна конструкция. Финишното покритие е от керамични керемиди, монтирани върху дъсчена обшивка.

В изискванията за изпълнение на поръчката за „Симеон Велики“ 4, според Пълното описание и техническите спецификации, в част Конструктивна е записано:

„Задължително е санирането на сградата да започне с цялостна и качествена подмяна на керемиди, улуци, казанчета по периферията на покрива, обшивки около комини и капандури, за да се предотвратят течове от покрива“.

Тоест, не само че трябва да се ремонтира покрива със смяна на керемидите, но трябва да се започне именно с това. И впоследствие да се направи качествено, за да няма течове.

Запазеният стар шперплат трупа мухъл
Снимка: Димитър Пецов

Заради отказа за ремонт на покрива от изпълнителя собствениците се обръщат към кмета, за да реши спора. Кметът се разпоредил да бъдат отпуснати още 30 хил.лв. за дейности за ремонт и изолация на покрива. Така сумата по поръчката станала 330 хил.лв. Не е ясно откъде са дадени тези допълнителни пари и на какво основание, след като вече е сключен договор за изпълнение, а „Дръстър инженеринг“ е спечелила поръчката в конкуренция с другите фирми за обособената позиция именно заради финансово най-изгодно предложение.

След финансовата интервенция, разпоредена от кмета, се включва в дейностите и ремонт на покрива, макар да е заложен  по изисквания на договора за изпълнение. Въпросът е вече как да бъде извършен той.

Стига се до решение за премахване на старите керамични керемиди, но не и замяната им с нови от същия вид, а поставяне на „метални керемиди“(може би за по-лесно и бързо) и те, поставени в ситуация без изход, се съгласили . Старата дървена носеща конструкция на скатния покрив е сравнително запазена  и не е сменена, а на 80% се използвала старата конструкция от летви и греди над нея. Така върху старите несменени летви – несменена стара летвена скара, несменените стари греди и несмененият шперплат отпреди повече от 30 г. са поставени листове метални керемиди.

Но в ценовото предложение на изпълнителя е записано друго.

В приложението към договора за изпълнение, в т. 5.1 е записано, че ще изпълни следните дейности по покрива: доставка и монтаж на нова дъсчена обвивка, летвена скара, пароизолационна мембрана и нови керемиди, включително почистване на съществуващото покритие от керемиди, строителни отпадъци и извозването им. Всичко това на стойност 22 504.00 лв. за 388 кв.м или 58.00 лв. на квадратен метър без ДДС. Ценовото предложение, с което е спечелена поръчката, е подписано от Атанас Недялков.

Покритието от вата е сложено на покрива, прикрепено с плат
Снимка: Димитър Пецов

Но единственото ново, което е направено реално, е поставянето на металните листове върху старата дървена конструкция. Паропропусклива мембрана, която да спира водата отвън и да пропуска парите отвътре, и така да направи покрива „дишащ“, не е поставена. А запазването на стария шперплат отдолу прави безсмислено поставянето на паропропусклива мембрана, защото шперплатът е паронепропусклив и причинява гниене и мухъл, както се е случило впоследствие.

Проектът, за цената за която е одобрен от 249 000 лв. или 299 000 лв. с ДДС, предвижда освен смяна на дървенията и керемидите на покрива с нова, също така и полагане на топлоизолационна изолация от дюшеци минерална вата от 100 mm ВЪРХУ ПОДА на подпокривното пространство. Стойността на тази услуга е записана в количествено стойностната сметка на изпълнителя за 28 800.00 лв. без ДДС. Като единична цена съответно е отбелязана 80.00 лв. за 360 кв.м.

Подът на тавана обаче остава на гол цимент. Там сега няма дюшеци от топлоизолационна вата за 30 хил. лв. Вместо това ватата е сложена горе на покрива в подпокривното пространство – под стария шперплат и старите летви и греди. И тази вата, според собствениците, е наполовина по-тънка, което също намалява цената за изпълнение. Ватата е закрепена за гредите на покрива с плат, а не с напречни летви за да е по-стабилно, който увиснал заедно с нея.

Нека обобщим:

За дейности по покрива са записани в количествено стойностните сметки на ценовото предложение 55 хил.лв – 22 хил. за които за поставяне на керемиди(метални) върху стара несменена обшивка, 30 хил. за полагане на дюшеци топлоизолационна вата на пода на тавана, които ги няма на пода, а са на тавана, около 3 хил. за други дейности по покрива и допълнително са дадени от кмета 30 хил.. Общо излиза 85 хил.лв. без ДДС. Сякаш идва малко множко за покрив с размерите на средно голяма къща, за който изпълнителят твърди, че изобщо не бил включен в дейностите.

Така представени нещата говорят за много дейности, които предварително са били остойностени, но не са били изпълнени или са изпълнени само отчасти. Въпросът е каква разлика се е формирала и къде е отишла?

Свързахме се с фирма от бранша, която е специализирана в ремонти на покриви, като поискахме да ни изработи оферта за скатен покрив с размер 400 кв.м. Параметрите, които зададохме, включваха дейностите, подобни на извършените на покрива на „Симеон Велики“ Блок 4: поставяне на метални керемиди, изработване на дъсчен обков и дървена скара, поставяне на паропропусклива мембрана, премахване на шперплата и керемидите, слагане на вата в подпокривното пространство, която да бъде закрепена със заковани летви, а не с плат, слагане на улуци. Цената, която ни беше предложена беше долу-горе подобна –  51 000 лв. с ДДС. Но става дума за реално извършени дейности. И трябва да се има предвид значително повишените цени през ноември 2021 г. в сравнение със средата на 2020 г. А и за качествено свършена работа, разбира се.

Не навсякъде има вата и директно се виждат металните плоскости, откъдето тече през стария шперплат
Снимка: Димитър Пецов

А какво е качеството на свършената работа в Блок 4?

От неправилно поставения метален покрив и топлоизолационна вата под него се появяват течове, паропропусклива мембрана не е сложена и нищо  не спира водата. Под местата на течовете сега собствениците поставят тави, тенджери и вани, за да събират водата. Шперплатът трупа мухъл и гние. Покривът не диша.

Друг проблем е, че на сградата не е поставен нито един мълниеотвод, което при метален покрив и сграда с височина до 25 метра е задължително. Такъв мълниеотвод е поставен на отдалечена висока сграда(Общежитие Албена), но сградата на Блок 4 е извън обхвата на защитата му и така не са изпълнени изискванията на Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.  При тази ситуация живущите не трябва да говорят по телефони, да държат ножове, вилици и въобще всякакви метални неща.

Постоянен проблем при изпълнението бил и хроничната липса на работници на обекта, което било забелязано от обитателите на блока. Те липсвали с дни и не се работело, а това застрашавало изпълнението. Всъщност по-голямата част от работниците в същото време ударно работят на другия голям обект, който е спечелен по поръчката – Блок 35 на ул.“Добрич“ – за да се спазят сроковете по спечелената поръчка. Накрая довършването на обекта на „Симеон Велики“ 4 се поема от работниците от фирмата на общинския съветник от ДПС Бирол Мехмед, който също редовно печели малки поръчки за строителство.

Но в документацията на поръчката няма посочен подизпълнител на част от поръчката, което се обявява предварително, за да се прецени капацитета на фирмата дали е в състояние да изпълни качествено и в срок строителството, и може да е основание за отстраняване от състезанието(един от участниците и бил отстранен по този начин). Нещо повече, в документацията на поръчката/Протоколите/ фирмата на Недялков е декларирала пред комисията на общината, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката.

По договор фирмата изпълнител е представила и подробен линеен график с диаграма на работната ръка, отговарящ на предложения срок в Предложението за изпълнението на поръчката, а часовата ставка за труд е 7,24 лв. и е основен ценообразуващ елемент за дейностите.

Жители от блока на ул.“Добрич 35“, с които се свързахме, разказват, че схемата с подизпълнителите се разиграла и на този обект – за една част били ангажирани бригади от Дулово, а за друга част отново изпълнението било извършено от работниците на Бирол Мехмед. Имало и сходни проблеми с отпадане на дейности и течове по-време на изпълнението( един от апартаментите бил наводнен, но не бил обезщетен).

По документи нещата изглеждат изрядни, но фактически се случило нещо друго, което води и до реални негативни резултати, с които собствениците трябва да се справят впоследствие.

След приключването на обекта собствениците на Блок 4 подават жалба със списък от 26 точки за некачествено и несъответно на проекта изпълнение., адресирана до Възложителя-Кметът на Община Силистра д-р Юлиан Найденов. В нея се посочва, че ламариненият покрив има огромна вдъблатина-седло, което събира вода и предизвиква течове, отделно има течове от пролуки и на други места по покрива, няма мълниетовод, което застрашава живота им и т.н.

Кметът, който през цялото време играе пасивно-разпределителна роля и се появява на обекта в определени моменти за пиар отразяване на напредъка по проекта, препраща оплакванията на живущите до Изпълнителя – „Дръстър инженеринг“ ЕООД. Димитър Недялков от своя страна не се появил, но пратил работници да запушат някои пролуки и просвети в покрива, от които имало течове с някакъв елексир от „вечна смес“, както разяснили работниците на живущите, от което се очаквало вече да няма проблеми, защото всичко щяло да бъде „тип-топ“. А докато запълвали дупките, намачкали и нагънали допълнително ламарините на покрива.

Но течовете продължават и досега, а живущите разполагат под тях метални тави, тенджери и вани, за да събират водата. А и да привличат мълниите за късмет… и за по-топло.

По време на целия строителен процес за въвеждане на мерки за енергийна ефективност е упражняван и строителен надзор от фирма, избрана с друга обществена поръчка, за която дейност е платена сума от 4 200 лв. без ДДС за този обект.

Относно начина на изпълнение и оплакванията на живущите в блока потърсихме за коментар техническия ръководител на проекта от страна на общината инж. Весела Тодорова. Тя обясни, че по проект не се предвиждало ремонт и изолиране на покрива. Защото се установило, че бил стар, със стари керемиди, и това щяло да коства много разходи и усилия, затова не бил включен. Според нея проектантът е сгрешил, като не е спазил насоките на управляващия орган от МРРБ, в които насоки не се предвиждало ремонт и изолация на покрива.

Но в цялата документация, налична в публичните регистри, се вижда, че ремонт и изолация на покрива е предвидена и се изисква от Възложителя, който се предполага да е спазвал насоките на управляващия орган. Весела Тодорова потвърди, че са доплащани от общината за тези дейности допълнително 30 хил.лв., каквото е твърдението на собствениците. Тя обясни, че паропропусклива мембрана не е поставена под керемидите, защото е поставена вата в подпокривното пространство. Ако е била поставена вата на пода, тогава е можело да се постави мембрана на покрива. Въпреки всичко, според нея, управляващия орган одобрил така направените разходи.

Но дори да не са били предвидени дейности по покрива и да са настъпили промени в параметрите на поръчката след спечелването и от фирмата, въпросът за качественото изпълнение остава. А също и за какво са отишли парите, ако са отпаднали дейности? Ако са отпаднали впоследствие дейности, логично е да се намали цената на изпълнението, а не да се увеличава с още 30 хил. лв.?

Още при стартирането на процедурата е дадена подробна документация, публикувана в обществената поръчка, която описва историята на сградата. Че е строена през 1964г., надстроявана през 1988г.и е ясно, че покривът е стар, на повече от 30 години, и че това са били условията за подписване на договора и формирането на цените. Затова и ценовите предложения включват дейности за обновяване на покрива и то за много висока цена.

На 15.03. 2021 г. Община Силистра отчита дейностите по проекта https://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8031 , а проектът официално е приключил на 12 април 2021 и гаранционния период е 6 години. Не е ясно какво точно е разплатено с изпълнителите, собствениците от Симеон Велики твърдят, че са отказали да подпишат и приемат изпълнението, а от общината отказвали вече да се занимават с проблема. Те са песимисти, че могат реално да бъдат отстранени дефектите, поради демонстрираното поведение на незаинтересованост и от страна на изпълнителя Димитър Недялков, а и реално е налице конструктивно неизпълнение на основни дейности, което не може да се отстрани впоследствие, ако не е направено в началото.

Във финала на филма „Топло“ майсторите – измамници понасят отговорност и влизат на „топло“ в затвора, а после само ги изкарват да си оправят и довършат некачествената работа. В случая ще има ли кой да потърси отговорност на майсторите от Блок 4 на ул. „Симеон Велики“, които, вместо да са „на топло“, продължават да печелят поръчки? Проектът е с европейски пари и може би ще трябва да се задейства европейският прокурор да потърси отговорност както от изпълнителя, така и от възложителя.