След обществен натиск Мелемов се отказа от създаване на културен център „Николай Хайтов“- Отзвук.бг

След обществен натиск кметът на Смолян Николай Мелемов оттегли докладна-записката за създаване на Общински културен център. Още в началото на заседанието на Общинския съвет, което започна днес в 13,00 часа, Мелемов заяви: „Предвид напрежението в тази ситуация оттеглям втора точка” и поясни, че идеята била „да се кандидатства пред Министерството на културата и ако те одобрят да имаме допълнително финансиране оттам и да може този културен център да кандидатства самостоятелно по програми”.

Само преди ден работещите в РДТ „Николай Хайтов” остро реагираха срещу направеното предложение и призоваваха Община Смолян да помага на театъра, а не създава зловещ брат-близнак, който след време да го погълне.

„Категорично сме против сградата на театъра да бъде превърната в общински център. Никой не е обявил това намерение пред нас. Питам – защо не бе потърсено мнението на работещите в театър и защо не бе потърсен диалог, преди да направи това предложение и докладна”, каза Мариан Бозуков – председател на Съюзна организация към РДТ.

След обществен натиск Мелемов се отказа от създаване на културен център „Николай Хайтов“