Ревизират договорите за почистване на коритото на Марица заради съмнения за безстопанственост- Под тепето

Юридическият екип на областна администрацията търси законово основание за прекратяване на четирите съществуващи договора за почистване на река Марица извън границите на Пловдив. Това заяви на пресконференция губернаторът Йордан Иванов.

По думите му става дума за уж безвъзмездна схема , която обаче е на ръба на безстопанствеността. Вече е сформирана Междуведомствена комисия с РИОСВ, Басейнова дирекция и Икономическа полиция, която да ревизира сключените в рамките на няколко години от различни областни управители контракти. Два от договорите са сключени приз 2019, по времето на Здравко Димитров, един е от юли 2020г. от времето на Дани Каназирева, а последният е от декември миналата година, от Ангел Стоев.

“Всички договори са сключени като „безвъзмездни“. Създава се внушение, че дадена фирма прави услуга на държавата – като за своя сметка почиства коритото на река Марица. Нека е ясно, че това не е така. Наред с дейностите по укрепване на коритото, фирмите изпълнители изземват наносни отложения. Това е и де факто начинът, по който държавата плаща на фирмите скрито – в правото терминът е „насрещна непарична престация“. Тя е замаскирана като „безвъзмездно изземване на наноси“. Тоест – държавата на практика „плаща“ за извършване на дейности по укрепване в натура, но никой не знае размера, защото няма стойностни сметки за цената на иззетите материали. При условие, че е налице форма на плащане от държавата, било то и чрез инертни материали, то редът, по който са сключени тези договори, е незаконен. Твърдението, записано в самите договори, че са безвъзмездни, е невярно. Това е лъжа. Тези договори са възмездни – налице е насрещна престация”, подчерта областният управител.

Освен, че нито една от фирмите не се е явила на конкурс и не е ясно как и по какви критерии е избрана, а в договорите е записано, че те са безвъзмездни. Областният управител определи редът, по който са сключени тези договори, като незаконен, тъй като не са безвъзмездни. Дружествата подписват договор за поддръжка на коритото и укрепване, като срещу това могат да извозват инертни материали.

„ Големият проблем е, че този договори са количествени, но не са стойностни- няма никакви суми в тях. Никой не знае за укрепена стена за десет лева например колко количество пясък срещу това се изнася- дали е за 2 лева или 100. Не се извършва контрол. Никой не знае колко е платила държавата-10 хиляди или 10 милиона с инертни материали”, подчерта Йордан Иванов.

Областният управител очерта няколко въпроса, на които екипът му и междуведомствена комисия ще търсят отговори- дали договорите наистина са безвъзмездни, дали е законно те да се подписват като „безвъзмездни”, когато на практика форма на плащане има, макар и не в пари? „Или става дума за схема, която е на ръба на безстопанствеността. Ще потърсим отговори и на други въпроси: Колко струва работата по почистването на речното бегло и каква е насрещната печалба на уж безвъзмездно работещите фирми? Как и по какви критерии са избирани те и защо не е провеждат открит конкурс за дейността? Какъв е контролът и чия е отговорността?”, изброи въпросителните Йордан Иванов.

Той добави, че предшественикът му Ангел Стоев е поискал допълнително проект и остойностяване при сключване на четвъртия договор.

Предстои Междуведомствената комисия да проследи договорите и да изготви методика за оценка и да се калкулира стойността на строителните работи в полза на държавата и стойността на иззетите инертни материали.

Подписаните договори са за почистване и укрепване на различни като големина брегови територии от коритото на Марица край Първомай, Стамболийски и др. Дружествата, които извършват дейностите, са “Агроика”, “Строймаш”, “Принт Технолоджи 13”.

„ Отказвам да подписвам каквото и да било по тези договори, защото рискувам да участвам в безстопанственост. Ще бъдат прекратени в максимално кратък срок”, заключи Йордан Иванов.

https://www.facebook.com/watch/podtepetomedia/