Среща с граждани и с местната власт в Силистра

На 21-ви юни 2022 г. Бойко Станкушев, Лора Георгиева и София Желева от екипа на АКФ се срещнаха с граждани и представители на местната власт в Силистра. Срещите се състояха в рамките на проекта „Прозрачност и отчетност на местната власт“.

В Община Силистра екипът на АКФ се срещна с д-р Мирослав Великов Тодоров, зам.-кмет „Финанси и икономика“, директора „Обща администрация“ и началник-отдела „Европейски проекти и програми“ на общината. Бяха представени конкретни препоръки за въвеждане на добри практики от страна на общината с цел повишаване прозрачността и отчетността ѝ пред гражданите.

На дискусията, проведена по-късно същия ден, присъстваха граждански организации, активни местни личности и представители на Общинския съвет на Силистра. Представителите на АКФ и гражданите на Силистра обсъдиха какви са механизмите и конкретните инструменти за пряко участие в местното самоуправление и как всеки от тях може да отправя предложения и съответно да търси отговорност от представителите на местната администрация.

Гражданите представиха и бяха дискутирани конкретни примери за дейности на администрацията, илюстриращи съмненията им за непрозрачно разходване на средства от една страна и не взимане на мнението на обществеността под внимание.