Среща с граждани и местната власт в Бургас

На 04.10.2023 г. Бойко Станкушев, Лора Георгиева и София Желева от екипа на Антикорупционния фонд (АКФ) се срещнаха в Бургас с граждани и представители на местните власти в рамките на проекта „Отчетност и интегритет на местните власти/изграждане на капацитет на местните общности“.

На дискусията с местната общност присъстваха активни граждани и организации, местни медии, както и кандидати за кмет и общински съветници на местните избори в края на месеца. Участниците в дискусията обсъдиха възможните инструменти за пряко участие на гражданите в местното самоуправление, инструменти за търсене на отговорност на служители и конкретни предложения за въвеждане различни добри практики в работата на местната власт.

На следващия ден екипът на АКФ представи дейностите по проекта и Стандарта за отчетност и интегритет на местно ниво на представители на местната администрация. На срещата присъстваха секретарят на общината Божидар Кънчев, както и трима заместник-кметове, които се запознаха с препоръките на АКФ за въвеждане на добри практики за повишаване прозрачността и отчетността на общинската власт пред гражданите.

Представителите на администрацията, присъстващи на срещата, поеха ангажимент да запознаят кмета на Община Бургас, Димитър Николов, с обсъденото на срещата.