Антикорупционният фонд (АКФ) работи за прозрачност и отчетност на местната власт, като мобилизира силни граждански общности за противодействие на корупцията на местно ниво.

От 2020 насам АКФ изпълнява следните проекти на местно ниво:

Проект “Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности”

В рамките на проекта АКФ се застъпва за въвеждането на Стандарт за отчетност и интегритет на местните власти и мобилизирането на местните общности да го използват като инструмент за наблюдение и контрол над местните власти. Работата по проекта през периода 2020 – 2023 г. се фокусира в десет пилотни общини: Русе, Варна, Силистра, Велико Търново, Севлиево, Стара Загора, Смолян, Казанлък, Благоевград и Пловдив.

Възобновява се възможността за кандидатстване по схемата за ...През тези три години усилията на АКФ в тази област се осъществяват в рамките на проект Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности“, осъществен с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

 

 

Вижте повече тук

Проект “Отчетност и интегритет на местните власти/изграждане на капацитет на местните общности”

През 2023 г. АКФ надгражда и развива постигнатото  с проект “Отчетност и интегритет на местните власти/изграждане на капацитет на местните общности”, в три нови общини – Шумен, Бургас и Враца. Проектът е подкрепен от програма Engaging Central Europe (ECE) на The German Marshall Fund of the United States

Вижте повече тук

Проект „Мониторинг на работата на местните власти в областта на борбата с корупцията и конфликта на интереси“

През периода декември 2023 г. – ноември 2024 г АКФ изпълнява проект Мониторинг на работата на местните власти в областта на борбата с корупцията и конфликта на интереси. Той наблюдава и анализира работата на местните антикорупционни органи, отговарящи за установяването на конфликти на интереси и борбата с корупцията в местната администрация на 20 общини в България. Целта е да бъде извършен цялостен преглед на тяхната работа и нивото им на прозрачност и отчетност. Проектът също така ще идентифицира слабите места в действащата правна рамка за разследване на местни публични служители.

 

Средствата за тази безвъзмездна помощ идват от проекта „Защита на ценностите на ЕС и основните права чрез обществено участие и подпомагане на гражданското общество в Централна Европа – PROTEUS“, изпълняван от Transatlantic Foundation в сътрудничество с програмата Engaging Central Europe на The German Marshall Fund of the United States.

Проектът PROTEUS се съфинансира от Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) чрез програмата на Европейския съюз „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV).

 

Вижте повече тук