Анализ национално и местно законодателство

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост
Фондация Антикорупционен фонд

ПРОЕКТ „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности: внедряване на стандарт за отчетност и интегритет на местните власти чрез ангажираност на местни НПО и медии.“

Анализ на нормативни и стратегически документи
Дейност 1: Отчетност и интегритет на местно ниво: анализ и оценка на състоянието
Фондация „Антикорупционен фонд“, 2020

Пълният доклад, разгледайте тук:

1.-Анализ-национално-и-местно-законодателство_АКФ