Гражданска среща в Русе

Разговор за Конференцията за бъдещето на Европа

Форум Гражданско Участие (ФГУ), в партньорство с едни от най-големите граждански организации и мрежи в страната, тръгваме на есенно „гражданско турне“, за да разберем какво мислят гражданите в шест български населени места за ролята на европейските институции и да направим така, че вашите препоръки да бъдат чути по време на заседанията в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа.
По време на тази първа сесия ФГУ, заедно с нашите колеги от сдружение „Европейски пространства – 21“, ще ви запознаем с формàта „конференция на бъдещето“, кои са възможните начини да се включим в процеса, касаещ развитието на ЕС и ще съберем вашето мнение за това кои следва да бъдат приоритетните за Съюза въпроси.
Във втората част на събитието ще преминем към конкретни проблеми и решения на ниво община, фокусирайки се върху управлението на местно ниво.

📍 Форум Гражданско Участие е мрежа от над 100 организации, работеща за подобряване на взаимодействието между граждани и институции. „Каравана на участието“ е инициатива на коалиция за опазване и разширяване на гражданското пространство в България, формирана от ФГУ, Български център за нестопанско право, Национална мрежа за децата, Български дарителски форум, Информационен портал на НПО в България, Платформа АГОРА, „WWF България“ и Български червен кръст. Дейността на коалицията е подкрепена от Civitates – инициатива за демокрация и солидарност в Европа.

Среща-дискусия на тема „Прозрачност и отчетност на местните власти“

Как местните власти могат да бъдат по-прозрачни и отворени към гражданите си? Как гражданите да помогнат на институциите да противодействат по-ефективно на корупцията и конфликта на интереси?
В рамките на дискусията фондация Антикорупционен фонд ще представи работата си по проект „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности“. Проектът ангажира местните власти в 10 населени места в страната, за приемане и прилагане в работата им Стандарт за отчетност и интегритет на местната власт, който въвежда в България принципите на доброто управление.
Заедно с това проектът мобилизира гражданските общности в тези населени места да осъществяват независим мониторинг за корупция, злоупотреба с власт и конфликт на интереси на местно ниво.
Екипът на АКФ ще представи разработеният от Антикорупционния фонд Стандарт за отчетност и интегритет на местната власт и Наръчника за прилагането му и ще разкаже как местните власти и активистите могат да се включат от тук нататък.

📍 „Антикорупционен фонд“ работи в интерес на гражданското общество и в съдействие на правосъдието за възпрепятстване, изобличаване и разследване на корупцията на всички нива в страната и във високите етажи на властта.

Проектът „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП чрез безвъзмездно финансиране. Основната цел на проекта е да подобри системата за отчетност и почтеност на местната власт, като по този начин създаде условия за противодействие на корупцията на местно ниво чрез мобилизиране на местната гражданска общност www.activecitizensfund.bg.