В Русе създават Обществен съвет по околна среда като резултат от активно гражданско участие- EU Space 21

Обществен съвет по околна среда ще заработи в Русе като резултат от активното участие на екоактивисти и граждани заради системните проблеми с чистотата на въздуха в града. Експертно-консултативният орган ще оказва съдействие при провеждане на местните политики по околна среда; ще допринася за повишаване на взаимодействието между институциите и граждански контрол върху опазването на чистотата на въздуха и водите.

30 граждани и екоактивисти участваха в първата среща по покана на кмета на Русе Пенчо Милков за създаване на обществения съвет: представители на известните фейсбук групи „Русе диша“, „За чисти въздух и вода в Русе“, „Обществен съвет Русе“, както и много хора от Русе и Мартен, които активно следят проблемите на замърсяванията и трудната комуникация с институциите. Сред тях бяха и представители на Гражданския екип за наблюдение (ГЕН) Русе от сдружение „Европейски пространства 21“. По тяхно настояване проектът на учредителния документ беше разпратен до всички участници и бе дадена възможност за корекции и предложения по него.

Текстът на устройствения правилник тепърва ще се приема. Част предложенията будят недоумение: конструиращият се като експертно-консултативен орган, Обществен съвет би трябвало да се състои от експерти и представители на неправителствени организации, активни в сектора на околната среда. Според инициаторите обаче, кметът и председателят на Общинския съвет ще членуват по право в него. За кмета се предвижда да има само съвещателен глас, за председателя на Общинския съвет ограничението не е предвидено. Така тези представители на местните власти ще влязат в експертно-консултативен орган, за да консултират самите себе си. И още нещо: при хипотеза, че членове на съвета трябва да бъдат представители на екологични неправителствени организации, е възможно някои от най-активните групи в социалните мрежи да останат без представители, ако не са излъчени от НПО.

Цвета Ненова

 

Екипът на Localintegrity ще продължава да следи с интерес.

Надяваме се, това партньорство между гражданите и местната власт  да доведе до по-прозрачна и отчетна власт и силна общност.