Екип на АКФ се срещна с граждани и представители на местната власт в Севлиево

На 26.05.2022 Даниела Пенева, София Желева и Лора Георгиева от екипа на АКФ се срещнаха в Севлиево с граждани и представители на местните власти в рамките на проекта „Прозрачност и отчетност на местната власт“.

Представителите на АКФ обсъдиха със секретаря на общината Румяна Дъчева, конкретни препоръки за въвеждане на добри практики от страна на общината с цел повишаване прозрачността и отчетността й пред гражданите.

 

 

На дискусията с местната гражданска общност присъстваха активни граждански организации, общински съветници, зам.-кмет на общината и заместник областния управител на Габрово. Участниците в дискусията обсъдиха възможните инструменти за пряко участие на гражданите в местното самоуправление, инструменти за търсене на отговорност на служители и конкретни предложения за въвеждане на фигурата на местния омбудсман, в качеството му на защитаващ правата на гражданите пред органите на управление на ниво община. Екипът на АКФ получи покана за провеждане на публични срещи и на територията на община Габрово с цел мобилизиране на местната общност.