Екип на АКФ се срещна с граждани и представители на местната власт във Велико Търново

На 27 май Даниела Пенева, София Желева и Лора Георгиева от екипа на Антикорупционния фонд (АКФ) участваха във Велико Търново в среща-дискусия с граждани и представители на местната власт в рамките на проекта „Прозрачност и отчетност на местната власт“. На срещата присъстваха зам.-кметът Нейко Генчев, зам. Областният управител Соня Будева, общински съветници от Велико Търново и Горна Оряховица и заинтересовани граждани.

      

В рамките на дискусията се обсъдиха значими казуси както за община Велико Търново, така и за региона. Бяха идентифицирани практики от страна на местната власт, съдържащи се в Стандарта за отчетност и интегритет на местно ниво, които биха могли да се въведат дейността на общината, както и такива, подлежащи на подобрение.

На този етап не бе осъществена среща с представители на община Велико Търново, но след проведената публична дискусия, получихме официална покана от зам.-кмета за прием в общината за запознаване с проекта и сътрудничество.