Среща с граждани и местната власт в Смолян

На 10.05.2023 г. Лора Георгиева, Бойко Станкушев и София Желева от екипа на АКФ представиха Стандарта за отчетност и интегритет на местно ниво на зам.-кмета на Смолян, Марин Захариев и председателя на Общински съвет Смолян Ангел Безергянов.

В рамките на срещата с представителите на местната власт се обсъдиха препоръки за подобряване на предприетите инициативи от местната власт в Смолян. От своя страна зам.- кметът Захариев запозна представителите на АКФ с дейността на общината по реализирането на различни местни проекти, както и усилията на своя екип за въвеждане на по-голяма отчетност в работата на общинската администрация до този момент.

Вечерта на същия ден екипът на АКФ организира и публична дискусия на тема „Прозрачност и отчетност на местните власти“, в която взеха участие граждани на Смолян и представители на обществен съвет. В рамките на дискусията се обсъдиха добрите практики, включени в Стандарта, които позволяват по-засилено гражданско участие във взимането на важни за общността решения и граждански контрол на  действията на общинската администрация във всички етапи от работата ѝ. Обсъдиха се и конкретни препоръки за подобряване на предприетите инициативи от местната власт в Смолян.