Среща с граждани и местната власт в Стара Загора

На 16 май 2023 г. Бойко Станкушев, София Желева и Лора Георгиева от екипа на Антикорупционния фонд (АКФ) участваха в Стара Загора в среща-дискусия с граждани и представители на местната власт в рамките на проекта „Прозрачност и отчетност на местната власт“.

Пред секретаря на община Стара Загора, Делян Иванов екипът на АКФ изложи конкретни предложения, насочени към повишаване прозрачността и отвореността на местната власт към гражданите.

В рамките на дискусията с представителите на местното гражданско общество, която се проведе по-късно  същия ден, се обсъдиха значими казуси както за община Стара Загора, така и за региона. Бяха идентифицирани практики на местната власт, включени в Стандарта за отчетност и интегритет на местно ниво, които могат да се въведат в дейността на общината, както и такива практики, които вече съществуват, но могат да се подобрят.