Заключителна среща по проект „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности”

В рамките на срещата Даниела Пенева, София Желева и Лора Георгиева от екипа на АКФ представиха Заключителен доклад с оценка на покриването на Стандарта за отчет и интегритет на местно ниво от местните власти. Докладът представяше направеното в 10-те пилотни общини в страната: Русе, Варна, Силистра, Велико Търново, Севлиево, Стара Загора, Смолян, Казанлък, Благоевград и Пловдив.

 

Екипът на АКФ представн и препоръки за въвеждане на добри практики за прозрачност и отчетност в работата на местните власти.

 

С презентации в срещата се включиха и г-жа Стефани Красто и г-н Арне Диш, партньори в норвежката организация за международно развитие Scanteam – партньор по проекта „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности“.

 

Г-жа Красто и г-н Диш представиха практически полезни съвети за извършване на мониторинг на местните власти и примери от техния международен опит.