Среща с граждани във Враца

На 26 септември 2023 в рамките на проекта „Отчетност и интегритет на местните власти/изграждане на капацитет на местните общности“, Бойко Станкушев, Лора Георгиева и София Желева от Антикорупционния фонд (АКФ) се срещнаха с представители на гражданското общество във Враца.

Екипът на АКФ представи проекта и разработения в помощ на местните власти Стандарт за отчетност и интегритет на местно ниво. Бяха обсъдени и добрите практики, които общинските власти могат да въведат, за да бъдат по-прозрачни и отчетни пред местните общности.

На дискусията присъстваха активни граждански организации, общински съветници, местни медии, както и участници в надпреварата за кмет и общински съветници на местните избори във Враца в края на октомври 2023 г.. В рамките на дискусията се обсъдиха и възможните инструменти за пряко участие на гражданите в местното самоуправление и инструментите за търсене на отговорност от общинските служители.

Въпреки усилията на екипа на АКФ, среща с представители на Община Враца не беше осъществена.