Документи по проект

31
авг

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ “ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ, СИЛНИ ОБЩНОСТИ”

Основната цел на проекта “Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности” е да информира и активизира местните общности в 10 пилотни общини – Благоевград, Варна, Велико Търново, Казанлък, Пловдив, Русе, Севлиево, Силистра, Смолян, Стара Загора – за постигане на подобрена прозрачност, отчетност и интегритет на публичните институции по места. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и

Виж още

17
дек

Анализ на националното и местното законодателство в областта на отчетност и интегритет на местната власт – резюме

Анализ на законодателството_отчетност и интегритет_РЕЗЮМЕ
17
дек

Резюме на Анализ на изследванията, сравнителните проучвания и одитните доклади на Сметната палата и Изпълнителна агенция “Одит на средствата от ЕС” в областта на противодействие на корупцията

Анализ на изследванията по противодействие на корупцията_РЕЗЮМЕ