Документи по проект

17
дек

Анализ на националното и местното законодателство в областта на отчетност и интегритет на местната власт – резюме

Анализ на законодателството_отчетност и интегритет_РЕЗЮМЕ
17
дек

Резюме на Анализ на изследванията, сравнителните проучвания и одитните доклади на Сметната палата и Изпълнителна агенция “Одит на средствата от ЕС” в областта на противодействие на корупцията

Анализ на изследванията по противодействие на корупцията_РЕЗЮМЕ
17
дек

Стандарт за отчетност и интегритет на местно ниво

Стандартът е набор от конкретни правила за етичност, прозрачност, отчетност и гражданско участие, които местните власти би трябвало да спазват според нормативните изисквания на българското законодателство и в съответствие с най-добрите европейски и международни практики. Експертите на Антикорупционния фонд изготвиха Стандарта и Наръчника за прилагането му след задълбочен анализ на съществуващия нормативен контекст, препоръките на Съвета на Европа, Европейската комисия,

Виж още