Язовир „Цонево“ край Варна най-вероятно също е бил източен заради частен ВЕЦ

Най-големият язовир във Варненска област и шестият по обем в страната, чието ниво в момента е най-ниското от 2002 година насам, най-вероятно е източен в интерес на частен ВЕЦ. Това показва анализ на нивата на язовира и графиците за използване на водите му през последните няколко години, направен от регионалния сайт Moreto.net.

Последните официални данни за нивото на язовира (към края на декември 2019 г.) показват, че „Цонево“ е пълен едва на 44% от общия си обем (и на 39% от общия си полезен обем)

Количеството вода в него е 144 млн. куб.м. вода, при общ обем от 330 млн. куб.м.

Водите на язовир „Цонево“ се използват за промишлени нужди за заводите в град Девня, както и за напояване на земеделските земи в Камчийска долина през лятото и есента. Част от водата от язовира се изпуска и като отток в реката след язовира, за да се запази нормалното функциониране на екосистемите в речното легло. За тези нужди средномесечно е необходима между 6 и 8 млн. куб.м. вода – около 5 млн. куб. м. за промишлеността на девненските заводи и между 1 и 1,8 млн.куб.м. вода като отток в реката.

Преди да отиде по предназначението си обаче водата минава през ВЕЦ-Цонево за производство на електроенергия. И в това няма нищо нередно.

Така е било обаче до февруари 2016 година.

След тази дата, според ежемесечните графици за използване на водите в язовира, към ВЕЦ-Цонево е започнало да се подава и допълнителни водни количества, извън необходимите за промишлеността и отток в реката.

И това е ставало с одобрението и подписа на министъра на околната среда и водите, видимо от документите. Тогава екоминистър е била Ивелина Василева, която първа е одобрила този месечен график за използване на водите от язовир Цонево. По-късно одобрението си дава и настоящият министър на околната среда Нено Димов.

По тази схема от язовир „Цонево“ са източени общо 267 млн. куб.м. вода, съотвено 63 млн. куб.м. вода през 2016 година, 94 млн. куб.м. вода през 2017 г., 78 млн. куб.м. вода през 2018 г. и 32 млн. куб.м. вода през 2019 година.

Казано по друг начин, ако през последните две години към ВЕЦ-Цонево се подаваше само водата, необходима за промишлени нужди и минимално допустим отток към реката, в момента в язовира щеше да има 254, а не 144 млн. куб.м. вода, а язовирът щеше да бъде на обичайното си ниво от около 75% от пълния си обем.

Вижте повече в сайта За истината.