Как Благоевград е осигурявал луксозния живот на „вътрешен кръг“ от чиновници за сметка на данъкоплатците

Близо 223 хил. лв. са получили през 2016 г. и 2017 г. служители от администрацията на бившия кмет на Благоевград Атанас Камбитов по граждански договори с общинското дружество „Благоевград Инвест 2016“.

Справка, предоставена на медиите от кмета на града Румен Томов, показва че през 2016 и 2017 г. през въпросното дружество по 50 600 лв. по граждански договори са получили зам.- кметът на Благоевград Христина Шопова (с ресор в сферата на културата и хуманитарните дейности) и Антоанета Методиева, директор на Дирекция „Правно – нормативно обслужване и обществени поръчки“.

Заедно с тях с по 35 600 лв. са получили тогавашните заместник-кметове Иво Николов, Зорница Кралева и Янко Янков (кумец на бившия кмет на Благоевград Атанас Камбитов).

Бонуси на обща стойност 15 хил. лв. е имало и за сестрата на зам. – кмета Христина Шопова- Татяна Борисова, за началник отдел „Счетоводство“ в Общината, Стояна Иванова, за началник отдел „Финанси и бюджет“, както и за Елена Трампова, главен експерт „Човешки ресурси“.

Управителят на „Благоевград инвест 2016“ Венцислав Атанасов също не е останал без допълнителни доходи. Само през 2019 г. той е получил допълнително възнаграждение над заплатата си в размер на близо 33 хил. лв.

Общинското дружество „Благоевград Инвест 2016“ ЕООД бе създадено с основен предмет на дейност извършване на строителен надзор, инвеститорски и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертизи, проектиране. В предмета на дейност на компанията е включено също промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство, въпреки че не разполага с техника и база за това.

От създаването си, до края на 2019 г. „Благоевград инвест 2016“ изпълнява единствено договори и поръчки, възложени директно от Община Благоевград, а приходите са изцяло от публични средства – от бюджета на общината и по договори за изпълнение на Националната програма „Енергийна ефективност“.

Анализ на дейността на „Благоевград инвест 2016“, както и на друго общинско дружество – „Благоевград фест“, обявен от новия кмет на града Румен Томов, показва, че те са служили на администрацията на предшественика му Атанас Камбитов, за да заобикаля Закона за обществените поръчки.

Така например, през „Благоевград инвест 2016“ за 2016 и 2017г. са изплатени 462 574 лв. на благоевградското дружество „Екстра Колор“ ЕООД по договори за ремонти на детските ясли, градини и площадки без процедура за възлагане на обществена поръчка.

Пак по същата схема за ремонт на двете бивши работилници в района на казармите в парк „Македония“ в Благоевград през 2017 г. са платени без конкурс или търг 310 400 лв. на софийското дружество „Ърбън грийн“ ЕООД на Дарин Лашков.

Администрацията на бившия кмет на Благоевград Атанас Камбитов е проявила и необяснима разточителност при осигуряването на ненужно луксозна електроника за две от служителките си, сочат данните, оповестени от Румен Томов. Става дума отново за зам.- кмета Христина Шопова и Антоанета Методиева, директор на Дирекция „Правно – нормативно обслужване и обществени поръчки“.

Прочетете повече в сайта За истината.