Как публичният отчет за даренията в Община Севлиево всъщност не е публичен

В Община Севлиево няма Наредба за получаване, управление и разпореждане с дарения. Няма и вътрешен акт, който да урежда реда и условията за сключване на договори за дарения. Но дарения се получават – без правила и публичност, установи „За истината“.  Това естествено провокира въпроса къде отиват.

През 2019 г. Община Севлиево получава 106 хил. лв. дарения от фирми и дълъг списък от дарения в натура. Парите са описани в единствения отчет за получените дарения, появил се на сайта на институцията по времето, когато „За истината“ поиска линк към публичния регистър за даренията и е за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември същата година. За предишни години отчет липсва, което едва ли означава, че дарения не са получавани.  

За повече информация посетете сайта За истината.