ГРАЖДАНСКА СРЕЩА В СМОЛЯН

Среща-дискусия на тема „Прозрачност и отчетност на местните власти“

Как местните власти могат да бъдат по-прозрачни и отворени към гражданите си? Как гражданите да помогнат на институциите да противодействат по-ефективно на корупцията и конфликта на интереси?

В рамките на дискусията фондация Антикорупционен фонд ще представи работата си по проект „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности“. Проектът ангажира местните власти в 10 населени места в страната, за приемане и прилагане в работата им Стандарт за отчетност и интегритет на местната власт, който въвежда в България принципите на доброто управление.
Заедно с това проектът мобилизира гражданските общности в тези населени места да осъществяват независим мониторинг за корупция, злоупотреба с власт и конфликт на интереси на местно ниво.

Екипът на АКФ ще представи разработеният от Антикорупционния фонд Стандарт за отчетност и интегритет на местната власт и Наръчника за прилагането му и ще разкаже как местните власти и активистите могат да се включат от тук нататък.

Срещата ще се проведе онлайн в платформата Zoom.
За да участвате, натиснете следния линк:

📍 „Антикорупционен фонд“ работи в интерес на гражданското общество и в съдействие на правосъдието за възпрепятстване, изобличаване и разследване на корупцията на всички нива в страната и във високите етажи на властта.

Проектът „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП чрез безвъзмездно финансиране. Основната цел на проекта е да подобри системата за отчетност и почтеност на местната власт, като по този начин създаде условия за противодействие на корупцията на местно ниво чрез мобилизиране на местната гражданска общност www.activecitizensfund.bg.