Община Пловдив настоява да усвоява- Под тепето

“Няма да усвоим средства за ОУ „Александър I“, ако не пуснем поръчката за изграждането ѝ на инженеринг”. Това заяви ресорният зам.-кмет по строителство Пламен Райчев

Прессъобщение на Община Пловдив обяснява как заради напиращи срокове управата на града не може да успее да направи обществена поръчка за построяване на нова сграда в двора на Хуманитарната гимназия.

Заглавието гласи: Пламен Райчев: Няма да усвоим средства за ОУ „Княз Александър I“, ако не пуснем поръчката за изграждането й на инженеринг

Още от заглавието става ясно, че ключовата дума е “Усвояване”, за което вече Под тепето предупреди в статията Усвояване, усвояване, усвояване в нея кметът Здравко Димитров защити инженеринга така:„ Ако бяхме обявили конкурс за проект, можеше да ни отнеме година и половина, а може и две. Тези пари трябва да се усвоят по най-бързия начин, тъй като има срок за усвояването на сумите за детските градини и училищата, които са по Министерството на образованието”.

Ето и аргументацията на ресорни зам.-кмет от днешнотопрессъобщение:

“Малкото оставащо време до края на Програмата на Министерството на образованието и науката „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022“ и рискът Община Пловдив да не успее да усвои средствата по нея, са основните причини обществената поръчка за построяване на нова сграда на ОУ „Княз Александър I“ да бъде пусната на инженеринг. Това заяви заместник кметът по строителство и инвестиции Пламен Райчев в отговор на писмо от Камарата на архитектите в България, в което те настояват поръчката да бъде прекратена.

„Нашето желание също бе поръчката да бъде обявена за строителни дейности след като бъде изработен и приет технически проект, съобразен с факта, че новата сграда попада в имот в обхвата на територия с културно историческо наследство. Затова през пролетта на миналата година бе обявено техническо задание за проектиране, изготвено за провеждане на конкурс за технически проект. Заданието бе предоставено за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), заедно със скица-виза на имота. НИНКН прие заданието ни без забележки в установения четиримесечен срок, но за приемането на скицата-виза трябваше да бъде направен Работен устройствен план или Обемно устройствено проучване, което отнема около 10 месеца. В същото време работата по проекта трябва да завърши най-късно до края на 2022 година и да бъде отчетена в управляващия орган в началото на 2023. За да успеем да усвоим средствата по програмата на МОН, пуснахме поръчката на инженеринг, тъй като това е единствената възможност да не загубим средствата и да построим нова сграда за малките ученици, които сега са принудени да учат на двусменен режим“, коментира Пламен Райчев.

Той допълни, че избраният изпълнител на поръчката ще трябва да съобрази проекта си със съществуващата архитектура на старата сграда в парцела, обявена за културна ценност от национално значение.

Сумата по поръчката е общо 6 745 981, 62 лева с ДДС, от които 4 973 300 лева с ДДС е безвъзмездна финансова помощ.”