Среща с граждани и местната власт в Благоевград

На 17.11.2022 г. Бойко Станкушев, София Желева и Даниела Пенева от екипа на АКФ се срещнаха с граждани и представители на местната власт в Благоевград. Срещите се проведоха в рамките на проекта „Прозрачност и отчетност на местната власт“.

В Община Благоевград екипът на АКФ се срещна с кмета на града Илко Стоянов и Мария Петрова, заместник-кмет по икономика, финанси и европейски проекти. Бяха представени различни примери и конкретни препоръки за въвеждане на добри практики от страна на общината с цел повишаване прозрачността и отчетността ѝ пред гражданите.

По-късно същия ден се проведе и среща, на която присъстваха граждански организации, активни местни личности и представители на Общинския съвет на Благоевград. Представителите на АКФ и гражданите на Благоевград обсъдиха видовете механизми и конкретните инструменти за пряко участие в местното самоуправление и как всеки от тях може да отправя предложения и съответно да търси отговорност от представителите на местната администрация.

Гражданите представиха и бяха дискутирани конкретни примери за дейности на администрацията, илюстриращи съмненията им за непрозрачно разходване на средства от една страна и не взимане на мнението на обществеността под внимание.