Среща с граждани и местната власт в Пловдив

На 11 май 2023 г. Бойко Станкушев, Лора Георгиева и София Желева от екипа на АКФ се срещнаха с представители на местната власт и граждани в Пловдив, в рамките на проекта „Прозрачност и отчетност на местната власт“.

Ангелина Топчиева, секретар на Община Пловдив и Цветелина Пенева, PR на общината, бяха представителите на местната администрация, с които екипът на АКФ се срещна. На срещата бяха представени и обсъдени проектът и изготвеният стандарт, като секретарят на общината пое ангажимент за последващото му обсъждане и с кмета на Пловдив Здравко Димитров и екипа му.

На срещата с представителите на гражданското общество проведена по-късно през деня, присъстваха журналисти, граждански организации, активисти и общински съветници, които също бяха запознати с проекта, изпълняван от Антикорупционния фонд.

Дискусията даде отговори на въпросите на присъстващите граждани какви са конкретните механизми за активно участие в местното самоуправление, как могат гражданите да държат местната администрация отговорна за действията/бездействията им. Бяха обсъдени и конкретни казуси от местно значение. Антикорупционният фонд получи покана от част от участниците за провеждането на последващи срещи, на които да бъдат представени и обсъдени възможни действия по конкретни местни казуси.