Среща с граждани и местната власт в Казанлък

На 17.05.2023 г. Бойко Станкушев, Лора Георгиева и София Желева от екипа на АКФ се срещнаха в Казанлък с граждани и представители на местните власти в рамките на проекта „Прозрачност и отчетност на местната власт – Силни общини“.


Представителите на АКФ представиха дейността по проекта и Стандарта за отчетност и интегритет на местно ниво, както и обсъдиха с кмета на община Казанлък Галина Стоянова, секретаря Иванка Иванова и председателя на Общински съвет Казанлък, Николай Димитров, препоръки за въвеждане на добри практики от страна на общината с цел повишаване прозрачността и отчетността ѝ пред гражданите.

На дискусията с местната гражданска общност по-късно същия ден присъстваха активни граждански организации, общински съветници и местни медии. Участниците в дискусията обсъдиха възможните инструменти за пряко участие на гражданите в местното самоуправление, инструменти за търсене на отговорност на служители и конкретни предложения за въвеждане различни добри практики в работата на местната власт.

Екипът на АКФ получи покана допълнителни срещи с цел повишаване гражданската активност на местната общност.