Документии

21
дек

Препоръки до община Бургас

Бихме искали да отправим няколко препоръки, отразяващи идентифицирани практики от дейността на общинската администрация и съвет, които биха могли да бъдат подобрени с цел повишаване прозрачността и отчетността в работата на Община Бургас.   Управленска програма на кмета   Управленската програма на кмета е публикуваната на интернет страницата на Община Бургас на трудно достъпно и трудно откриваемо място, наред с

Виж още

21
дек

Препоръки до община Враца

Бихме искали да отправим няколко препоръки, отразяващи идентифицирани практики от дейността на общинската администрация и съвет, които биха могли да бъдат подобрени с цел повишаване прозрачността и отчетността в работата на Община Враца.   Публикуване на отчети за изпълнение на управленска програма на кмета   На интернет страницата на Община Враца е публикувана управленска програма на кмета. Това е изискване,

Виж още

21
дек

Препоръки до община Шумен

Бихме искали да отправим няколко препоръки, отразяващи идентифицирани практики от дейността на общинската администрация и съвет, които биха могли да бъдат подобрени с цел повишаване прозрачността и отчетността в работата на Община Шумен. Стратегически актове, планове, проекти Приетите от общината стратегически документи, планове за действие и концепции, нямат нормативно съдържание и не регулират пряко поведението на гражданите и организациите. Въпреки

Виж още

20
дек

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ “ОТЧЕТНОСТ И ИНТЕГРИТЕТ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ/ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ”

Проект “Отчетност и интегритет на местните власти/изграждане на капацитет на местните общности” беше изпълнен в три общини – Враца, Шумен и Бургас, с цел да информира и активизира местните общности, да допринесе за разширяването на гражданския капацитет за противодействие на корупцията, конфликт на интереси и други злоупотреби с права и да съдейства за постигане на подобрена прозрачност, отчетност и интегритет

Виж още

31
авг

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ “ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ, СИЛНИ ОБЩНОСТИ”

Основната цел на проекта “Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности” е да информира и активизира местните общности в 10 пилотни общини – Благоевград, Варна, Велико Търново, Казанлък, Пловдив, Русе, Севлиево, Силистра, Смолян, Стара Загора – за постигане на подобрена прозрачност, отчетност и интегритет на публичните институции по места. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и

Виж още

17
дек

Анализ на националното и местното законодателство в областта на отчетност и интегритет на местната власт – резюме

Анализ на законодателството_отчетност и интегритет_РЕЗЮМЕ
17
дек

Резюме на Анализ на изследванията, сравнителните проучвания и одитните доклади на Сметната палата и Изпълнителна агенция “Одит на средствата от ЕС” в областта на противодействие на корупцията

Анализ на изследванията по противодействие на корупцията_РЕЗЮМЕ
17
дек

Стандарт за отчетност и интегритет на местно ниво

Стандартът е набор от конкретни правила за етичност, прозрачност, отчетност и гражданско участие, които местните власти би трябвало да спазват според нормативните изисквания на българското законодателство и в съответствие с най-добрите европейски и международни практики. Експертите на Антикорупционния фонд изготвиха Стандарта и Наръчника за прилагането му след задълбочен анализ на съществуващия нормативен контекст, препоръките на Съвета на Европа, Европейската комисия,

Виж още