Сеч за 8 млн. лв.

„Югозападно държавно предприятие“ ДП – гр. Благоевград, е регистрирано в Търговския регистър на 8 юли 2011 г. Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 41 териториални поделения, от които 36 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства

Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 968 934 ха, от които 310 686 ха са държавните горски територии (73.4%). Това е един изключително богат природен ресурс, който обуславя и голям обем от дейности в горите.

Шестте държавни горски предприятия са създадени по времето, когато министър на земеделието е Мирослав Найденов от ГЕРБ (2009–2013). Целта на тези структури е да организират дърводобива. Към тях нееднократно имаше обвинения, че монополизират бранша, че липсва публичност на решеният, а правилата, по които се избират дърводобивните компании, са неясни.

Обществените поръчки за милиони – за един човек

Дейността на предприятието е важна и затова е интересно как то работи и какво се случва в него. Между другото това е една от структурите, на които не се обръща особено внимание.

През направена проверка на обществените поръчки се стига до едно от така наречените „неперсонифицирани дружества“. Наричат се така, защото нямат самостоятелна правосубектност, т.е. не представляват юридически лица, а по-разпространеното им название е Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД).

ДЗЗД „Горски път“ е обединение, учредено на 16.03.2017 г. в гр. София между „Копекс и Ко“ ЕООД, „БГ ЛЕНД и КО“ ООД, „ХИДРОСТРОЙ“ АД. Първите две дружества имат по 45 процента дял, а последното е с 10 процента. Към днешна дата съдружниците в обединението с мажоритарен дял остават непроменени „Копекс и Ко“ ЕООД и „БГ ЛЕНД и КО“ ООД, дружеството „ХИДРОСТРОЙ“ АД напуска обединението в началото на август 2018 г. и на негово място с 10 процента дял се включва „ИСА 2000“ ЕООД.

Вижте повече в сайта За истината.